Vinkler på Lean

Her i virksomheden har vi nogle ansatte, der er med i forskellige netværk. De er der, fordi de kan lide det. Og jeg er glad for det, fordi de giver meget til virksomheden. Derfor har jeg også valgt at lytte mere til, hvad de siger, fordi de har oftest ret, når de kommer med indvendinger. Det er noget, jeg har lært i de sidste år. Jeg har ikke altid været god til at lytte til mine medarbejdere. Det indrømmer jeg. Men jeg er blevet bedre til det.

Lidt i knibe

Lige nu er jeg dog lidt i knibe. Jeg ved ikke præcist, hvad jeg skal gøre. Der er nemlig flere af medarbejderne, der har talt meget højt om, at vi kan blive meget mere miljøbevidste, og at vi skal tænke i bæredygtighed. Sådan helt konkret. Det lyder i mine gamle ører lidt poppet. Miljø, bæredygtighed, klimaforandringer osv. Er det ikke bare ord, de spreder om sig i nyhedsmedierne? Jeg kan da ikke se, hvordan en servicevirksomhed som min kan blive mere miljøbevidst. Jeg producerer jo ikke spildevand eller affald.

En konsulent i Lean

Men så var der én af mine medarbejder, der foreslog, at vi ansætter en Lean konsulent, der er specialiseret i bæredygtighed til at komme og evaluere tilstanden. Det kan jeg måske godt gå med til. Det kommer lidt an på, hvad sådan en konsulent koster, og hvor længe han skal arbejde for os. Hvis han/hun kan omlægge dele i vores arbejde, så vi bliver mere bæredygtige – og sparer nogle penge, ved det, så kan det måske være en udmærket idé. Ideelt, hvis han/hun kan tjene sin egen løn ind via omlægningerne her. Så mister vi intet. Tværtimod. En konsulent skal jo videre til andre opgaver på et eller andet tidspunkt. Jeg skal have sat den medarbejder på opgaven: Hun skal finde en Lean konsulent. Helst den bedste.

På kursus i Lean

Jeg er blevet inviteret til at medvirke i det årlige bestyrelsesmøde, som skal holdes her i slutningen af måneden. Et af punkterne på dagsordenen er, at der skal sættes nye mål for det kommende år. Og der skal lægges en strategi for, hvordan virksomheden når de mål, der sættes. Det er det punkt, vores direktør gerne vil have min hjælp til at forklare bestyrelsesmedlemmerne. Han sendte mig, nemlig på et Lean kursus i efteråret. Det handlede om, hvordan man får omsat de overordnede ideer og tanker til konkrete mål og aktiviteter.

Penge penge penge

Vores direktør har fortalt mig, at han er ret træt af at høre på et af bestyrelsesmedlemmerne, der bare siger, at der skal tjenes flere penge. Den del er ligesom allerede sat i system, og ja, vi vækster, fra år til år. Men det har nogle omkostninger, som på længere sigt kan føre til, at væksten ikke sker så hurtigt som tidligere. Det skal vi jo helst undgå.

Så han har bedt mig om at omformulere forskellige tanker og ideer, som bestyrelsesmedlemmerne har nævnt ved de forrige møder. De har ligesom lagt flere forskellige linjer for, hvad de gerne vil have, der skal ske. Nu skal de linjer så samles og analyseres, så vi kan få sat en let forståelig plan op for, hvordan de konkrete mål, vi har, kan nås. Og det er min opgave. At få udarbejdet en holdbar plan, der kan sikre, at vi når målene i det kommende år. Det bliver en spændende opgave. Og jeg er glad for, at det bliver mig, der skal præsentere planen for bestyrelsen. På det punkt er min chef helt fair. Han har også nævnt, at vi skal finde et af de andre Lean kurser, som jeg er interesseret i at komme på. Vi skal videre ind i en meget mere aktiv proces med Lean.