Virker teambuilding?

Kommunikation i en moderne tid

Der er noget, jeg har tænkt over. Jeg har også forsøgt at undersøge det. Men jeg har ikke kunnet finde nogen data, der kan give mig svar på mine spørgsmål. Måske kan du hjælpe mig – eller pege mig i retning af, hvor jeg skal lede efter svar?
Min tanke er, at vi alle godt ved, at god kommunikation (læs her hvad god kommunikation er) er alfa og omega, hvis vi skal have succes på jobbet – og i privatsfæren også. Jeg tænker på her på kommunikation som verbal samtale – face to face. Jeg ser dog, at vi er rigtigt mange, som næsten ikke taler sammen i vores daglige arbejde. Jo, måske taler vi i telefon med et familiemedlem, en kollega eller en kunde. Men ellers foregår kommunikationen via de sociale medier, e-mails og eventuelt via et møde, der ikke sker ved fysisk fremmøde, men via en eller anden platform, som fx Teams.

Den lille dialog

De eneste ’samtaler’, vi har med kollegaerne i løbet af arbejdsdagen, er begrænset til en lille ’god morgen’ dialog, en lille, small talk om dit og dat i frokostpausen og så ’på gensyn i morgen’ dialogen. Samtidigt ser jeg også, at alle bliver gladere, når vi får at vide, hvornår et af de årlige firmaevents skal afholdes. Det er som om, at der kommer lidt flere uforpligtende, små samtaler ind – lige på den dag, hvor vi får dato og tidspunkt at vide. Hvordan kan det være? Har det noget at gøre med, at vi går og luller os ind i vores egne små celler i arbejdet, hvor vi prioriterer effektiviteten på bekostning af arbejdsglæden? Jeg tror nemlig, at samtaler – face to face – kan medvirke til at skabe arbejdsglæde. Det er godt nok noget nemmere at vise humor, når man taler sammen. Det kan være meget svært at vise humor, når vi skriver e-mails. Vi ved jo ikke, om modtageren forstår vores humor.

Vi taler uden at tænke

Eller har det noget at gøre med, at vi elsker afbrud i arbejdsrutinen og derfor kommer beskeden om tidspunktet for firmaeventet til at virke som en katalysator for, at vi giver lidt slip på os selv? Vi taler – uden at tænke over det.
Oven i disse spørgsmål om vores kommunikation tænker jeg, at rigtigt mange firmaer benytter teambuilding i forbindelse med et event, som et middel til netop at få os til at tale med hinanden – og dermed også lære andre sider af hinanden at kende – med det formål, at kommunikationen internt forbedres.

Er det effektivt?

Jeg synes, at jeg har set et tal et eller andet sted, som indikerede, at antallet af firmaevents, der indeholder teambuilding øvelser, er steget gevaldigt i de seneste år. Er det rigtigt? Er teambuilding så effektivt? Min tanke og mit spørgsmål går på to spor:

  1. Fordi de sociale medier er så nemme at bruge, så springer vi på dem for at undgå at tænke og selv formulere vores egne tanker – og det bliver derfor til ’likes’ og emojis, som vi kommunikerer med – i timevis. De er jo tidsrøvere.
  2. Vi elsker teambuilding events, fordi de faktisk tvinger os til at tænke selvstændigt og at formulere vores tanker – her og nu! Er der hold i det?