Succes med metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en revolutionerende og evidensbaseret psykologisk behandlingsmetode, der har vist overbevisende resultater i klinisk psykologisk praksis. Denne metode er udviklet af den britiske psykologiprofessor Dr. Adrian Wells ved Manchester Universitet og kan anvendes til behandling af de fleste psykiske lidelser. Heypeople er en af de førende inden for denne terapiform i Danmark.

Selvregulerende psyke

Metakognitiv terapi er baseret på det grundlæggende princip, at den menneskelige psyke er selvregulerende. Det betyder, at vi er i stand til at komme os spontant over psykisk ubehag uden behov for intervention, hverken medicinsk eller terapeutisk. Når en person udvikler en psykisk lidelse, er det psykiske ubehag imidlertid en vedvarende eller en hyppigt tilbagevendende tilstand, som i alvorlig grad hæmmer livskvaliteten. Fra et metakognitivt perspektiv skyldes dette, at personen med psykisk lidelse har aktiveret et særligt kognitivt reaktionsmønster kaldet Cognitive Attentional Syndrome (CAS). Dette reaktionsmønster forhindrer den selvregulerende psyke i at fungere normalt og fastholder derved det psykiske ubehag, som således går hen og bliver en kronisk tilstand.

Et reaktionsmønster

CAS er et reaktionsmønster, dvs. en reaktionsmåde overfor negative tanker. Det består overordnet af tre strategier: en tendens til at overtænke, en tilbøjelighed til at holde øje med trusler og farer, og en dysfunktionel adfærd, der giver bagslag og fastholder følelsesmæssige problemer. Disse strategier udgør tilsammen CAS, og hvis man aktiverer CAS som reaktion på en negativ tanke, udløser og fastholder man en ubehagelig cocktail af negative tanker og følelser, som producerer et mønster af symptomer, der er karakteristisk for psykisk lidelse.

Metakognitiv terapi handler først og fremmest om at identificere den enkelte klients CAS. Når CAS er identificeret, skal klienten lære at deaktivere CAS, så han eller hun kan blive fri af sine psykiske symptomer. Det gøres bl.a. ved at lære klienten nye måder at forholde sig til sine tanker – og kontrollere sin opmærksomhed på.

Alle er uddannede psykologer

I heypeople er alle terapeuter universitetsuddannede psykologer, som enten allerede har eller er i gang med at tage en MCTI-certificeringsuddannelse (level 1 el. 2) i metakognitiv terapi. Dette er din garanti for kvalitet i behandlingen. Heypeople har haft stor succes med at behandle angst, stress og mange andre psykiske lidelser ved hjælp af metakognitiv terapi, hvilket har gjort dem til en af de førende inden for dette felt i Danmark.

Heypeople er dedikeret til at hjælpe mennesker med at overvinde deres psykiske udfordringer og forbedre deres livskvalitet. De tilbyder en række forskellige behandlingsmuligheder, herunder individuelle terapiforløb, online terapi og forskningsbaseret metakognitiv gruppeterapi. Hvis du vil vide mere om metakognitiv terapi og hvordan det kan hjælpe dig, kan du kontakte heypeople for mere information.

Metakognitiv terapi er en kraftfuld og effektiv behandlingsmetode, der har potentialet til at forandre mange menneskers liv. Med heypeople i spidsen for denne terapiform i Danmark, er fremtiden for metakognitiv terapi lys, og mange flere mennesker vil kunne drage fordel af denne behandlingsform i de kommende år.